सि.एस.इ.बि.मेसन (भूकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण प्रविधियुक्त) सीप अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रम

यस ज्ञान सामाग्रीमा भूकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण प्रविधियुक्त र सीप अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिमका जानकारी समावेश गरिएको छ ।

2018 , Council of Technical Education and Vocational Training (CTEVT)

PDF ,Council of Technical Education and Vocational Training (CTEVT) , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *