वर्षिम

वर्षिम एकवर्षिय हिउँदे कोशे घाँस हो । समुन्दी्र सतहदेखि १५०० मिटरसम्म यसको रामा्रे खेती गर्न सकिन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *