मौसम मापन केन्द्र सञ्चालन निर्देशका

कुनै स्थानको निश्चित समय अवधिको घाम,बादल, हावा तथा बर्षात्को अवस्थालाईमौसम भनिन्कुनै पनि दुई ठाउँको मैसम एकै समयमा पनि प्रायः फरक हुन्छ,जस्तो कि एक ठाउँमा घाम लागिरहेको समयमा नजिकैको स्थानमा बादल लागेको हुन सक्छ वा पानी समेत परेको हुन सक्छ । त्यसैगरी एउटै ठाउँमा पनि दिनभरीमा वातावरण परिवर्तन भैरहेको हुन्छ । दिन भरीमा केही बेर घाम लाग्ने, केही समय बादल लाग्ने र कुनै समयमा ...

2014 , Practical Action

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *