मेटावोलिक रोगहरू

घाँसपराल नखाने ।पछाडिका खुट्टाका मांशपेशीहरू काम्ने ।ह्याकुलोको भरमा बस्ने र घाँटी बटारेर अँग्रेजीको एस आकार जस्तो बनाई बस्ने ।लम्पसार पर्ने ।तापक्रम कम हुँदै जाने ।समयमै उपचार नपाएमा मृत्यु हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *