मुला खेतीमा लाग्ने मुख्य रोग तथा कीराहरू र तिनको नियन्त्रण

साधारणतया मुला खेतीमा विभिन्न प्रकारका रोग तथा कीरा लाग्छ जसले गर्दा बाली राम्रो हुन पाउदैन । मुला खेतीमा लाग्ने रोगहरु जस्तै पहेंलो रोग, कालो थोप्ले, मुलाको कालो जरा, ह्वाइट रस्ट रोग र कीराहरु को रोकथाम गर्ने उपायहरु यस ज्ञान सामग्रीमा समाबेश गरिएको छ ।

2014 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *