भिण्डी बाली टिपाइ (भित्र्याउने र बजार व्यवस्थापन)

भिण्डीलाई पटक–पटक गरी धेरैपटक भित्र्याउन सकिन्छ । भिण्डी टिप्दा बोटमा लागेका कोपिला तथा फूलको नोक्सान नहुनेगरी टिप्नु पर्दछ । सामान्यतया भिण्डी हरियो, कमलो र परिपक्क अवस्थाको भए पछि टिप्नु पर्दछ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *