भिण्डी बालीमा लाग्ने कीरा र तिनको व्यवस्थापन

भिण्डी बालीमा विभिन्न किसिमका कीराहरु लाग्ने गर्दछन् जसलाई नियमित गोडमेल गरेर र भिण्डी बारी सफा गरेर तथा मलिलोपना कायम गरेर कीरा कम गर्न सकिन्छ । भिण्डी बालीमा कीराहरू लागिहाले खण्डमा तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *