भन्टामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथाम

यस ज्ञान सामाग्रीमा भन्टामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथामको जानकारी समाबेश गरिएको छ

2015 , Practical Action

PDF , Nepali

Download

One response to “भन्टामा लाग्ने मुख्य रोगहरू र तिनको रोकथाम”

  1. Prawin nepal says:

    बाली संरक्षण को विषयमा मलाई यो बिषादीको वारेमा बूझ्न गाह्रो हून्छ । यस्लाई सहज तरिकाले अध्ययन कसरी गर्ने कसरी बुझ्ने । यस्को वारेमा बताईदिनु पर्यो कृपया ।plz sir send me email adress
    bprem5393@gmail.com मा पठाईदिनु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *