बोडी खेतीमा लाग्ने रोग, कीरा र यिनको व्यवस्थापन

बोडी खेतीमा विभिन्न किसिमका कीरा तथा रोगहरु लाग्दछन् । ती मध्ये भाइरसजन्य रोग प्रमुख हुन् ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

One response to “बोडी खेतीमा लाग्ने रोग, कीरा र यिनको व्यवस्थापन”

  1. Rambi says:

    बोडी का रोग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *