बेमौसमी काँक्रो लगाउने समय र नर्सरी व्यवस्थापन

काँक्रो खेती लगाउने उपयुक्त समय तथा आवश्यक बीउ दरका बारेमा स्पष्ट हुने ।काँक्रो खेतीका लागि व्यवस्थित किसिमले नर्सरी बनाइ स्वस्थ बेर्ना उत्पादन गर्ने तरिका बारे स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *