बेमौसमी करेला खेती

करेला न्यानो हावापानीमा फस्टाउने एक लहरे तरकारी बाली हो ।करेला खेतीका लागि पाहारिलो,पानी नजम्ने र मलिलो बलौटेदोमट माटो भएको ठाउँ उपयुक्त हुन्छ ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *