बेमौसमी करेला खेती लगाउने समय र नर्सरी व्यवस्थापन

करेला खेती लगाउने समय तथा आवश्यक बीउको दरका बारेमा स्पष्ट हुने ।व्यवस्थित तरिकाले करेला बालीको नर्सरी स्थापना तथा स्वस्थ बेर्ना उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *