बिरुवाका लागि सूक्ष्म खाद्यतत्व

सूक्ष्म खाद्यतत्व भन्नाले बिरुवालाई ज्यादै कम मात्रामा चाहिने तर नभइनहुने आवश्यक खाद्यतत्वहरु हुन् । फलाम, तामा, क्याल्सियम, जिङ्क, म्याग्नेसियम, बोरोन तथा मोलिब्डेनम सूक्ष्म खाद्य तत्वहरु हुन ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *