बिपद ब्यबस्थापानको तयारीमा विद्यार्थी

यो भिडियो बाधी आएको बेलामा के गर्ने भन्ने बारेमा एक जना बिधार्थी जो सामुदायिक बिपद ब्यबस्थापन समितिका सदश्य पनि हुन उनको बिचार समेटिएको छ ।

2014 , Practical Action

Video ,Practical Action

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *