Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

बिपद ब्यबस्थापानको तयारीमा विद्यार्थी

यो भिडियो बाधी आएको बेलामा के गर्ने भन्ने बारेमा एक जना बिधार्थी जो सामुदायिक बिपद ब्यबस्थापन समितिका सदश्य पनि हुन उनको बिचार समेटिएको छ ।

Post a comment   

Comments

Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites