Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

बढ्दो जोखिम ज्ञान

खली देवीको बारेमा कथा समेटिएको यो भिडियो कसरी बाढीको चपेटामा परिन् र बाढी पूर्व सुचना प्रणालीको महत्वको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

Post a comment   

Comments

Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites