बढ्दो जोखिम ज्ञान

खली देवीको बारेमा कथा समेटिएको यो भिडियो कसरी बाढीको चपेटामा परिन् र बाढी पूर्व सुचना प्रणालीको महत्वको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

2014 , EU - DIPECHO

Video ,Practical Action , Nepali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *