बंगुर प्रजनन् व्यवस्थापन

बंगुरलाई व्यावसायिक बनाउन प्रजनन् व्यवस्थापनले मुख्य भूमिका खेल्छ । हाड नातामा प्रजनन् गराउँदा तौल कम हुने, रोगी भई घाटा हुन सक्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *