बंगुर तथा पाठापाठी व्यवस्थापन

बंगुरको गर्भावधि ११४ दिन भएकोले एक हप्ता अगावै प्रसुती खेरमा सार्नुपर्छ ड्ड ३ दिन अघिदेखि दानाको मात्रा घटाएर १ केजी बनाउने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *