प्राङ्गारिक खेतीे

मध्य पहाडमा आलु चाँडो लगाउँदा उम्रिन धेरै समय लाग्ने र ढिलो लगाउँदा बर्षाको कारणबाट समयमा आलु खन्न नभ्याइने तथा आलु छिप्पन नपाउने हुन्छ । त्यसकारण बर्षा, चिसो र बढी तापक्रममा नपर्ने गरी आलु रोप्ने गर्नुपर्दछ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *