प्राङ्गारिक आलुखेतीमा लाग्ने रोग तथा किराको नियन्त्रण गर्ने उपायहरु

आलुवाली लगाउने जग्गामा आलु लगाउनु भन्दा पहिले सुडान घाँस, जुनेलो र तेल परिवारका वाली लगाई माटोमा मिसाउँदा झारपातको नियन्त्रण गर्न मद्धत पुग्ने देखिएको छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *