पूर्व–सूचना जीवन रक्षा

यस प्राविधिक ज्ञानले पूर्व–सूचना प्रणालीका सम्बन्धमा प्राक्टिकल एक्शनका अध्ययन र सिकाइको संक्षिप्त विवरण समेनुका साथै यस्ता प्रणालीलाई कसरी अन्यत्र विस्तार र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समावेश गरिएको छ।

2008 , Practical Action Nepal

PDF ,Practical Action, Nepal , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *