पुर्व सूचना प्रणाली

यस भिडियोले Practical Action द्वारा 2002 देखि नेपालमा समुदाय आधारित प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली को विकास बयान गर्दछ

2008

Video ,Practical Action , Nepali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *