पालुङ्गो तथा मेथी

यस ज्ञान सामग्रीमा पालुङ्गो तथा मेथीको परिचयका साथ साथै यसका जातहरू, बीउदर, माटो तथा बीउ छर्ने विधि, मलखाद तथा जमिनको तयारी, गोडमेल, सिंचाइ बाली संरक्षण तथा रगिङ, उत्पादनका बारेमा पनि छोटकरीमा व्यख्या गरिएको छ ।

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *