पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन

गाईभैँसीहरूमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्दछन् । ती मध्ये कुनै आपसमा सर्ने खालका हुन्छन र महामारीको रूप लिन सक्दछन् । यस्ता रोगहरूलाई सङ्क्रामक रोग भनिन्छ । सङ्क्रामक रोगहरू जीवाणु, विषाणु, एक कोषीय परजीवी प्रोटोजोवा, ढुसी आदिको कारण लाग्दछन् । कुनै रोगहरू कुनै पशु विशेषमा मात्र देखिन्छन् र आपसमा सर्दैनन् । यस्ता रोगहरूलाई असङ्क्रामक रोग भनिन्छ । कारण अनुसार

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *