नवलपरासी जिल्ला दिव्यपूरीका लागि संचारका माध्यम र सम्पर्क विन्दू

यी दस्तावेजहरु चितवन र नवलपरासी जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिले प्राक्टिकल एक्सन नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक र यूके एडको आर्थिक सहयोगमा संचालित जिविकोपार्जन मूलप्रवाहिकरण परियोजनाका लागि तयार तथा प्रकाशन गरेको हो ।

2014 , Practical Action

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *