धानमा लाग्ने रोगहरू र तिनको व्यवस्थापन

यो रोगको लक्षण स्वरुप पातहरूमा दुबै छेउतिर चुच्चिएका अण्डाकारका थोप्लाहरू देखा पर्दछन् । यी थोप्लाहरू खैरो रङ्गको हुन्छन् र थोप्लाको बीचमा सेतो बिन्दु हुन्छ । बाला मुन्तिरको डाँठको वरिपरि वा आँख्लामा खैरो रङ्ग भएको दाग पनि देखिन्छन् ।

2014 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

One response to “धानमा लाग्ने रोगहरू र तिनको व्यवस्थापन”

  1. Laxmi jirel says:

    I m reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *