दूध उत्पादन

दूधलाई एक पूर्ण खाद्यान्न मानिन्छ । दूधमा पाइने विविध तत्वहरूको कारण नै दूधलाई पूर्ण खाद्यान्न मानिएको हो । गाईको दूधको रङ्ग हल्का पहेलो र भैँसीको दूधको रङ्ग सेतो हुन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *