तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त जातको छनोट

उत्पादन तथा यसको विकासको प्रणालीका आधारमा जातहरू हुने गर्दछन् ।यसै क्रममा स्थानीय, उन्नत र वर्णशङ्कर जातका तरकारी प्रयोग गरिँदै आएको छ र यिनीहरूका आ–आफ्ना खालका गुणहरू हुन्छन् ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *