Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

ढिकी पम्प भाग १

ढिकी पम्प भनेको एउटा सरल, सस्तो र प्रभावकारी मानव संचालित पानि तान्ने उपकरण हो । यस पम्पमा एकजोर पाउदानीमा गोडाले ढिकी झैं चलाएर पानि तान्ने गरिन्छ । ढिकी पम्पले अन्य पानि तान्ने प्रविधी झैं काम गर्दछ र यसमा खर्च पनि निकै कम लाग्दछ किनकि यसमा कुनै किसीमको तेलको अवश्यकता पर्दैन। यो प्रविधि मानिसको वजन र खुट्टाको भरमा चल्ने भएकाले यसमा कम खर्च पर्ने गर्दछ । पाखुरा भन्दा खुट्टा कम थाक्ने भएकाले किशानहरुले यसलाई धेरै समयसम्म चलाउन सक्दछन् । ढिकी पम्प ले कृषिबालि उत्पादन लामो समयसम्म बढाउने हुनाले किशानहरुको आय आर्जन पनि बढाउँदछ।

Post a comment   

Comments

 • ढिकी पम्प भाग २

  ढिकी पम्प भाग २

  ढिकी पम्प भनेको एउटा सरल, सस्तो र प्रभावकारी मानव संचालित पानि तान्ने उपकरण हो । यस...
 • ढिकी पम्प भाग ३

  ढिकी पम्प भाग ३

  ढिकी पम्प भनेको एउटा सरल, सस्तो र प्रभावकारी मानव संचालित पानि तान्ने उपकरण हो । यस...
 • ढिकी पम्प भाग ४

  ढिकी पम्प भाग ४

  ढिकी पम्प भनेको एउटा सरल, सस्तो र प्रभावकारी मानव संचालित पानि तान्ने उपकरण हो । यस...
 • ढिकी पम्प भाग ५

  ढिकी पम्प भाग ५

  ढिकी पम्प भनेको एउटा सरल, सस्तो र प्रभावकारी मानव संचालित पानि तान्ने उपकरण हो । यस...
 • ढिकी पम्प भाग ६

  ढिकी पम्प भाग ६

  ढिकी पम्प भनेको एउटा सरल, सस्तो र प्रभावकारी मानव संचालित पानि तान्ने उपकरण हो । यस...
 • Podcasting Empowering Gwanda, Zimbabwe Communities

  Podcasting Empowering Gwanda, Zimbabwe Communities

  Podcasting has been implemented with participation from a multitude of local...
 • Charcoal Water Filtration

  Charcoal Water Filtration

  The following animation explains the process of developing charcoal filtration...
 • पानी शुद्धिकरणका घरेलु विधिहरु

  पानी शुद्धिकरणका घरेलु विधिहरु

  यस ज्ञान सामग्रिमा पानी शुद्धिकरणका घरेलु विधिहरु बारेमा समावेश गरिएको छ।
 • सुरक्षित खानेपानी र हाम्रो स्वास्थ्य

  सुरक्षित खानेपानी र हाम्रो स्वास्थ्य

  यस प्रविधि ज्ञानमा सुरक्षित खानेपानी, भान्छा व्यवस्थापन,व्यक्तिगत सरसफाई, मानव...
 • Tuwan Strategic Ward Plan

  Tuwan Strategic Ward Plan

  This plan covers the entire Tuwan Ward, within the Municipal Council. For the...
 • Breaking Barriers in Water and Sanitation Service Delivery to Informal Settlements

  Breaking Barriers in Water and Sanitation Service...

  Case studies of the Mukuru model in Kenya
 • Breaking Barriers in Water and Sanitation Service Delivery to Informal Settlements (Simplified version)

  Breaking Barriers in Water and Sanitation Service...

  Case studies of the Mukuru model in Kenya
Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites