ज्ञान मार्फत आलु उत्पादनमा वृद्धि ।

यो भिडियो सफलताको कथा प्राविधिक ज्ञान सेवाका एक जना लाभान्वित महिला गंगा कुमारी भुजेलको हो, जसमा ज्ञान प्राप्त गर्नाले खेती क्षमता र उत्पादनमा अभिवृद्धी भएको देखाइएको छ ।

2014 , Practical Action

Video ,Practical Action , English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *