Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

ज्ञान मार्फत आलु उत्पादनमा वृद्धि ।

यो भिडियो सफलताको कथा प्राविधिक ज्ञान सेवाका एक जना लाभान्वित महिला गंगा कुमारी भुजेलको हो, जसमा ज्ञान प्राप्त गर्नाले खेती क्षमता र उत्पादनमा अभिवृद्धी भएको देखाइएको छ ।

Post a comment   

Comments

Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites