घिउ सिमी / झाङगे सिमी

यस ज्ञान सामाग्रीमा घिउ सिमी / झाङगे सिमीको परिचय, हावापनि र माटोको पहिचन तथा सिचाईको बारेमा जानकारी दीइएको छ

2015 , Practical Action Nepal

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *