घरमै बनाउन सकिने दानाका केहि नमुनाहरू

गाईभैँसीबाट बढी दूध उत्पादन लिनको लागि ढुटो वा मकैको पिठो मात्रै खुवाउनुको साटो त्ससलाई केही सुधार गरेर सन्तुलित आहारा बनाई गाईभैँसीलाई दिन सकिन्छ । यस्तो दाना घरमै समेत बनाउन सकिन्छ ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *