घरभित्रको वायु प्रदुषणको मानव स्वास्थ्यमा असरबारे महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाका लागि अभिमुखीकरण पुस्तिका

नेपालमा घरभित्रको वायु प्रदुषण एक ठूलो वातावरणीय स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यस समस्याका कारण हाम्रो देशमा मात्र वर्षेनी लगभग ७,५०० जना मानिसको मृत्यु भईरहेको छ ।

2009 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *