गोठको व्यवस्थापन

सफल गाईभैँसी पालनको लागि गोठ व्यवस्थापन पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसकारण गोठको निर्माणदेखि नै निकै विचार पु¥याउनु पर्दछ । गोठ निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *