गारोवाला भवनहरूको लागि भूकम्प सुरक्षात्मक प्रविधि

पीलरवाला भवनहरूलाई भूकम्पबाट सुरक्षित बनाउन भवनको जग, पीलर, विम, स्ल्याबहरू भवन संहिता अनुसार भूकम्पीय भारलाई थेग्ने गरी डिजाइन तथा निमार्ण गर्नु पर्दछ । निमार्णमा भूकम्प सुरक्षात्मक प्रविधिहरूको अनुशरण गर्नु पर्दछ

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *