गाईमा पेट फुल्ने समस्या

पशुको पाचन प्रणालीमा असन्तुलन भई रुमेन, रेटिकुलममा अत्याधिक मात्रामा ग्यास भरिने अवस्थालाई पेट फुल्ने समस्या भनिन्छ । गाई, भैसी भेडा बाखा्रमा यो रोग धेरै देखा पर्छ ।

2014 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *