गाईभैँसीबाट मानिसमा सर्नसक्ने केही रोगहरू

गाईभँैसी र भेडाबाखा्र जस्ता घरपालुवा पशुहरूमा गर्भपतन भई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याउने यो रोग मानिसमासमेत सर्नसक्ने भएको कारण विशेष महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *