खोर्सानी खेती

पहाडमा खोर्सानीको खेती बर्षायाममा गरिन्छ ।ड्ड तल्लो पहाड र खोंचमा भने मुख्य खेती गरिने याम हिउँद हो ।ड्ड खोर्सानीले धेरै चिसो र तातो दुबै सहन सक्दैन ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *