खोरेत (खुरफट्टा)– जनावरमा लाग्ने महामारी रोग

यो खुरफट्टा जनावरहरुमा लाग्ने मुख्य रोग हो । यो रोग विषाणुहरुबाट लाग्दछ । यस रोगले दूध उत्पादन घटाउँछ र निको भएपछि पनि अर्को बेतमा समेत पहिलेको जति दूध आउँदैन । अन्य रोगी जनावरहरुको ¥याल, खुरको घाउ आदिबाट लसपस भएको घाँस, परालको माध्यमबाट यो रोग सर्दछ ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *