खुर्सानी बाली लगाउने समय र नर्सरी व्यवस्थापन

खुर्सानीको नर्सरी राख्न पानी नजम्ने बलौटे दोमट माटो, पाहारिलो र सिँचाइ सुविधा भएको जग्गा उपयुक्त हुन्छ । नर्सरी व्याडको माटो समथर र मसिनो बनाएर तयार गर्नुका साथै देखिएका झारपात तथा अन्य वस्तुहरू हटाउनु पर्दछ । नर्सरी राख्ने ठाउँ सुरक्षित, घर नजिक, सजिलैसँग रेख देख गर्न सकिने र उत्तर–दक्षिण मोहडा भएको हुनु पर्दछ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *