खुर्सानी बाली टिपाइ (भित्र्याउने र बजार व्यवस्थापन)

खुर्सानी पटक–पटक गरी धेरै पटक भित्र्याउन सकिन्छ । खुर्सानी बाली टिप्दा लागेका कोपिला तथा फूलको नोक्सान नपुग्ने गरी टिप्नु पर्दछ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *