खुर्सानी बालीमा लाग्ने कीरा ,रोग र तिनको व्यवस्थापन

खुर्सानी बालीमा धेरै खालका कीराहरू लाग्दछन् र तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *