केरा खेती को महत्व

पोभान वा चिनीचम्पाः भारतमा ७०% ले खेती गर्ने जात, अग्लो, बोट ठूलो र छिटो बढने, मध्यम आकारको खाँदिएको वास्नादार फल, खडेरी सहने, पानामा रोग नलाग्ने, अन्य रोग र कीरा कम लाग्ने

2014 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *