Loading...

Technical Information Service

Download our App

App Store Google Play Store
 


Advanced Search

कृत्रिम घट्ना अभ्यास- दैवि प्रकोप पूर्व तयारी

प्राक्टिकल एक्सनले प्राकृतिक प्रकोपबाट कसरी सतर्क रहने भनेर कृत्रिम घट्ना अभ्यास गराउदै आएको छ । कृत्रिम घट्ना अभ्यास भनेको एउटा यस्तो अभ्यास हो जसमा दैवि प्रकोप आएको नाटकिय प्रदर्शन गरिन्छ। यो अभ्यास दैवि प्रकोप को तयारीको एक महत्वपूर्ण अंश हो। यो अभ्यास वर्षा शुरु हुनु अघि, पाक्टिकल एक्सनले दैवि प्रकोप न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरेको प्रत्येक समुदायमा गरिन्छ। यो अभ्यासले वर्षा शुरु हुनु अघि, स्थानिय क्षमता मूल्याङ्कन गर्न र भएको कमी कमजोरी को पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यो अभ्यास गर्नु अघि नै सन्चार र जिवन बचाऊ सामग्रीको सूचि तयार गरिन्छ। आवश्यक भएमा मर्मत समंभार पनि गरिन्छ।

Post a comment   

Comments

Feedback

We use cookies to provide a consistent user experience and analyse how to improve our sites