काउली खेती

काउली खेतीका लागि तराई तथा पहाडी भागको चिसो हावापानी उपयुक्त हुन्छ । यसको खेती तराई तथा मध्य पहाडी भागमा गर्न सकिन्छ । सामान्यतया हिउँदको समयमा काउलीको खेती गरिन्छ । यसको खेतीका लागि बलौटे दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *