काँक्रो खेतीमा गोडमेल र सिँचाइको व्यवस्थापन

काँक्रो खेतीका लागि गोडमेल तथा सिँचाइको महत्व बारे स्पष्ट हुने ।काँक्रो खेतीका लागि गोडमेल तथा सिँचाइको व्यवस्थापन व्यावहारिक विधिको प्रयोगबाट उपयुक्त समयमा गर्ने बारे स्पष्ट हुने ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *