करेला खेतीमा लाग्ने कीरा र तिनको नियन्त्रण

करेला बालीमा लाग्ने प्रमुख कीराहरूमा फल कुहाउने भिँंmगा, सुलसुले, थ्रिप्स, फड्के, डाँठ तथा फलमा लाग्ने गवारो, फेद कटुवा आदि हुन् ।

2013 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *