कम्पोष्ट मल बनाउने तरिका

खेर जाने प्राङ्गारिक पदार्थहरू, जस्तै – झारपात, स्याउला, भान्साको फोहोरमैला, बालीको अवशेष आदिलाई खाडल वा थुप्रोमा राखेर कुहाइ बनाइने मललाई कम्पोष्टमल भनिन्छ । गोठेमल जस्तै यो पनि महत्वपूर्ण प्राङ्गारिक मल हो ।

2012 , Practical Action Nepal Office

PDF , Nepali

Download

One response to “कम्पोष्ट मल बनाउने तरिका”

  1. karna says:

    कमपाेषट मल बनाउने विधि रामराे लागाे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *